Skip To The Main Content

Årsrapport 2019

Tafjord - med energi for fremtiden
Vi brenner for det samfunnet
Banner Image
04 - t19 - Vi er en aktiv sponsor
Vi har vært her i 100 år

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

VI BRENNER FOR DET SAMFUNNET VI ER EN DEL AV
Ålesund Kommune som er vår største eier, satser sterkt for å fremme et bærekraftig samfunn. De har allerede etablert verdens andre FN-lab for smart og bærekraftig utvikling, og vi er med som partner. Dette gir oss tilgang til verdens største byutviklingsprogram og FNs kompetanse og nettverk på smarte byer.

Årsrapport 2019

VÅR AKTIVITET GIR STORE LOKALE RINGVIRKNINGER
Den infrastrukturen vi har gjennom kraft-, fiber- og fjernvarmenettet vårt, setter oss i en unik posisjon til å til å bidra sterkt til en god og bærekraftig region. I 2019 var våre samlede bidrag til regionen på hele 574 mill. kroner.

Årsrapport 2019

VI ER EN AKTIV SPONSOR AV BARN OG UNGE I LOKALMILJØET DITT
Vi er spesielt opptatt av at alle barn og unge skal være aktive og ha et godt og variert tilbud innen idrett og kultur – og vi setter stor pris på alle som bidrar med frivillig innsats for å få dette til.

Årsrapport 2019

VI HAR VÆRT HER I 100 ÅR – OG VI BLIR HER!
Vår historie omtales gjerne som “et kraftfullt vågestykke”. Bakgrunnen for dette er den satsingen vi startet i 1917, den viktige utviklingen vi har bidratt sterkt til her i regionen, og den satsingen vi gjør hver eneste dag for å skape en god fremtid for alle som bor her.

Årsrapport 2019