Skip To The Main Content

Årsrapport 2018

Tafjord - med energi for fremtiden
Tafjord Kraftselskap ble stiftet som et interkommunalt kraftsamarbeid på Nordre Sunnmøre den 12. april 1917 av kommunene Ålesund, Norddal, Stordal, Skodje, Borgund, Vatne, Vestnes, Tresfjord, Giske, Vigra, Haram og Sandøy.
Tidlig i 1980-årene inngikk Tafjord Kraftselskap og Ålesund kommune samarbeidsavtale om bygging og drift av et forbrenningsanlegg for avfall, med produksjon av fjernvarme. Ålesund Forbrenningsanlegg stod klart i 1987.
TAFJORD la sin første fiber i bakken i 1988, men det var opprettelsen av datterselskapet Tafjord Kraft Bredbånd i 2002, og oppkjøp av Mimer AS som markerte starten på selskapets satsing på telekom.<br />&nbsp;<br />2017 hadde Tafjord x-antall fiberkunder!
Tafjord Kraftproduksjons første elvekraftverk ble satt i drift i 2002, og representerte noe nytt for den erfarne vannkraftprodusenten. Dette var produksjon uten magasiner etter en modell som ga rom for større lokalt engasjement og medeierskap.
Kraftnett

Årsrapport 2018

Tafjord gjennom 100 år
Siden 1917 har TAFJORD utviklet seg fra å være et økonomisk og teknologisk vågestykke i mellomkrigstiden, til å bli et veletablert kraftkonsern på Nordvestlandet.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

“Familien min er de eneste som bor her ute på Lille Kalvøy, en perle som ligger i Ellingsøyfjorden, bare noen minutter med båt unna Ålesund. Øya har lenge vært preget av nedlagte gårder, men nå blomstrer den opp og vi har strøm og internett takket være TAFJORD. Lille Kalvøy har blitt et populært sommersted, og vi har omtrent 2000 besøkende hvert år.”

Ole Nydal
Garaløa og Lille Kalvøy Fjordhytter

Strøm

Strøm

“TAFJORD var tidlig ute med å tenke miljø og gjenvinning, og nå har vi et fjernvarmenett som strekker seg fra Fremmerholen i øst til Steinvågneset i vest. Varmebenkene er et resultat av det. Anlegget har fått stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Ei framoverlent og modig satsing som har vært viktig for Ålesund!”

Eva Vinje Aurdal
Ordfører i Ålesund

Energigjenvinning

Energigjenvinning

“Året rundt har vi besøkende som kobler seg på nettet her ute. De fleste tar WiFi som en selvfølge, og på grunn av TAFJORD kan vi tilby dem et lynraskt gjestenett. Et slikt driftssikkert nett er avgjørende for dagens turister som planlegger reisen underveis.”

Ann Helen Støbakk
Daglig leder Alnes fyr og Opplevelsessenter

Telekom

Telekom

“Vi får betydelege inntekter fra kraftanlegga kvart år, noko som bidrar til at Norddal kommune kan ha eit høgt nivå på tjenestetilbudet til innbyggjarane.”


Arne Sandnes
Ordfører I Norddal kommune

Vannkraft

Vannkraft

Strøm og varme i de tusen hjem krever et veldrevet kraftnett. Det har TAFJORD sørget for både til fjells, ved fjorden og ute på øyene på Sunnmøre i nærmere et århundre.
 
 

Vannkraft

Kraftnett