Skip To The Main Content

Årsrapport 2017

Tafjord - med energi for fremtiden
Tafjord Kraftselskap ble stiftet som et interkommunalt kraftsamarbeid på Nordre Sunnmøre den 12. april 1917 av kommunene Ålesund, Norddal, Stordal, Skodje, Borgund, Vatne, Vestnes, Tresfjord, Giske, Vigra, Haram og Sandøy.
Da anleggsarbeidet startet våren 1918, ble den vesle og isolerte fjordbygda Tafjord preget av hektisk virksomhet. Det ble en enorm utfordring både for ingeniører og anleggsarbeidere å bygge kraftlinje over dype fjorder og høye fjell.
Tidlig i 1980-årene inngikk Tafjord Kraftselskap og Ålesund kommune samarbeidsavtale om bygging og drift av et forbrenningsanlegg for avfall, med produksjon av fjernvarme. Ålesund Forbrenningsanlegg stod klart i 1987.
Tafjord Kraftproduksjons første elvekraftverk ble satt i drift i 2002, og representerte noe nytt for den erfarne vannkraftprodusenten. Dette var produksjon uten magasiner etter en modell som ga rom for større lokalt engasjement og medeierskap.
TAFJORD la sin første fiber i bakken i 1988, men det var opprettelsen av datterselskapet Tafjord Kraft Bredbånd i 2002, og oppkjøp av Mimer AS som markerte starten på selskapets satsing på telekom.<br />&nbsp;<br />2017 hadde Tafjord x-antall fiberkunder!

Årsrapport 2017

Tafjord gjennom 100 år
Siden 1917 har TAFJORD utviklet seg fra å være et økonomisk og teknologisk vågestykke i mellomkrigstiden, til å bli et veletablert kraftkonsern på Nordvestlandet.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Tafjord Kraftselskap ble stiftet som et interkommunalt kraftsamarbeid på Nordre Sunnmøre den 12. april 1917 av kommunene Ålesund, Norddal, Stordal, Skodje, Borgund, Vatne, Vestnes, Tresfjord, Giske, Vigra, Haram og Sandøy.
 
I 2017 leverte vi nok strøm til å dekke behovet til nærmere 148 000 personer!

Strøm

Strøm

Da anleggsarbeidet startet våren 1918, ble den vesle og isolerte fjordbygda Tafjord preget av hektisk virksomhet. Det ble en enorm utfordring både for ingeniører og anleggsarbeidere å bygge kraftlinje over dype fjorder og høye fjell.

I 2017 distribuerte vi strøm til 12 kommuner!

Strøm

Kraftnett

Tidlig i 1980-årene inngikk Tafjord Kraftselskap og Ålesund kommune samarbeidsavtale om bygging og drift av et forbrenningsanlegg for avfall, med produksjon av fjernvarme. Ålesund Forbrenningsanlegg stod klart i 1987.
 
I 2017 gjenvant vi nærmere 300 000 kilo avfall – hver dag!

Energigjenvinning

Energigjenvinning

Vårt første kraftverk ble satt i drift den 22. oktober 1923 og "kraften fra den vilde fjeldbygden førtes ut til byen som lys og brændsel i de tusen hjem."
 
 
I 2017 hadde Tafjord 20 hel- og deleide kraftverk!

Vannkraft

Vannkraft

TAFJORD la sin første fiber i bakken i 1988, men det var opprettelsen av datterselskapet Tafjord Kraft Bredbånd i 2002, og oppkjøp av Mimer AS som markerte starten på selskapets satsing på telekom.
 
 
I 2017 hadde Tafjord 19 500 fiberkunder!

Telekom

Telekom