Skip To The Main Content

Årsrapport 2016

&nbsp;<br />TAFJORD - MED ENERGI FOR FREMTIDEN<br />&nbsp;
Hvis hver kWh vi produserer i stedet ble produsert ved <br />et kullkraftverk, ville CO2-utslippene tilsvare 6 millioner bilturer <br />fra Ålesund til Oslo og tilbake igjen!
TAFJORD har lagt ut 2 931 000 meter fiberrør fylt med fiberkabler, <br />nok til å rekke 3,19 ganger rundt jorden!<br />&nbsp;
TAFJORD energigjenvinner 95 000 tonn avfall hvert år. <br />Det tilsvarer 3 562 fullastede vogntog.<br />&nbsp;
Vi produserer årlig rundt 1,2 milliarder kWh ren vannkraft, <br />nok til å gjøre <u>all</u> veitransport i Møre og Romsdal elektrisk.<br />&nbsp;
Fremtiden er elektrisk, og vi er stolte <br />over å være en del av den.<br />&nbsp;

Årsrapport 2016

 
TAFJORD - MED ENERGI FOR FREMTIDEN
 

Strøm

Årsrapport 2016

Hvis hver kWh vi produserer i stedet ble produsert ved
et kullkraftverk, ville CO2-utslippene tilsvare 6 millioner bilturer
fra Ålesund til Oslo og tilbake igjen!

Strøm

Strøm

TAFJORD har lagt ut 2 931 000 meter fiberrør fylt med fiberkabler,
nok til å rekke 3,19 ganger rundt jorden!
 

Telekom

TELEKOM

TAFJORD energigjenvinner 95 000 tonn avfall hvert år.
Det tilsvarer 3 562 fullastede vogntog.
 

Energigjenvinning

ENERGIGJENVINNING

Vi produserer årlig rundt 1,2 milliarder kWh ren vannkraft,
nok til å gjøre all veitransport i Møre og Romsdal elektrisk.
 

Vannkraft

VANNKRAFT

Fremtiden er elektrisk, og vi er stolte
over å være en del av den.
 

Strøm

KRAFTNETT