Skip To The Main Content

Styret i Tafjord Kraft AS består av syv medlemmer. Fem av medlemmene er valgt av aksjonærene og to er valgt av og blant de ansatte.

Bjørn Tømmerdal

Styreleder Bjørn Tømmerdal (f. 1966)

Styrets leder siden 2012, varamedlem siden 2007. Ansatt som rådgiver i Næringsforeningen i Ålesundsregionen. Hovedfag i statsvitenskap og Master of Managment kurs i Prosjektledelse, BI. Medlem av Ålesund bystyre i perioden 1999 - 2015, medlem av formannskap og ordfører 2007 - 2015. Nestleder i styret i Hafast, medlem av styret i Eksportvegen, rådsmedlem i Ålesundregionens Havneråd.

Atle Neteland

Nestleder Atle Neteland (f. 1951)

Medlem av styret siden 1999. Styrets nestleder fra 2000. Utdannet sivilingeniør. Tidligere konsernsjef i BKK. Styremedlem i Sunnfjord Energi, Sognekraft og Sunnhordland Kraftlag.

Harald T Nesvik

Harald T. Nesvik (f. 1966)

Medlem av styret siden 2004. Utdanning innen eksportmarkedsføring og på Forsvarets høgskole. Stortingsrepresentant fra 1997 og Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet siden 2013. Tidligere medlem av representantskapet i Tafjord Kraftselskap og tidligere styremedlem i Ålesund og Sula Everk og Tafjord Kraftnett.

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (f. 1939)

Medlem av styret siden 2012. Utdanning innen reiseliv med tilleggsutdanning fra Nottingham University. Selvstendig næringsdrivende. Medlem av bystyret og formannskapet i Ålesund kommune (H). Styreleder i 110-sentralen for Møre og Romsdal. Har innehatt en rekke styreverv.

Lise Reinertsen

Lise Reinertsen (f. 1964)

Medlem av styret siden 2015. Utdanning innen merkevare, omstilling og ledelse bla. fra Forsvarets Stabsskole og Handelshøyskolen BI. Konserndirektør Forretningsutvikling og strategi i BKK siden 2008. Innehar en rekke styreverv, bla. i BKK Nett, Connect Vest-Norge og FFI. Nestleder i styret i Helse Vest.

Per Kåre Skudal

Per Kåre Skudal (f. 1957)

Medlem av styret siden 2011. Ansatt i konsernet siden 1985, p.t. plan-/utbyggingssjef i Tafjord Kraftproduksjon. Elektroingeniør med tilleggsutdannelse innen prosjektledelse og energi- og vassdragsjus.

Per Ove Hjelme

Per Ove Hjelme (f. 1979)

Medlem av styret siden 2015. Ansatt i konsernet siden 2001, p.t energimontør i Tafjord Kraftproduksjon. Leder for EL&IT i TAFJORD.


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no