Skip To The Main Content

Konsernledelsen i TAFJORD består av konsernsjef, stabssjefer og konserndirektører.

Erik Espeset

Konsernsjef Erik Espeset (f. 1966)

Konsernsjef i TAFJORD siden 1. januar 2013. Tidligere konsernsjef i Hexagon Composites ASA og manager i Enron Nordic Energy. Sivilingeniør og MBA. Styreleder i miljøstiftelsen Zero. Styreleder i Mørenett AS.

Terje Søvikhagen

Økonomi- og Finansdirektør Terje Søvikhagen (f. 1967)

Ansatt i Tafjord Kraft AS som økonomikonsulent/controller i 1999, finanssjef fra 2003 og økonomi- og finansdirektør fra 2013. Diplomøkonom, Autorisert Finansanalytiker (AFA) og MBA i finans. Styremedlem i Svelgen Kraft Holding, Naturgass Møre og Mørenett AS.

Kari Løken

Kommunikasjonssjef Kari Løken (f. 1958)

Kommunikasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2006. Tidligere daglig leder i kommunikasjonsbyrå. Bedriftsøkonom, Markedskandidat, Høyskolekandidat informasjon og Master of Management med spesialisering kommunikasjon. Styremedlem i Stiftinga Kraft- og Skredsenter i Tafjord.

May-Brit Tømmervik

Kommunikasjonssjef May Brit Tømmervik (f. 1960)

Organisasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2008. Tidligere ulike lederstillinger i helsevesenet. Bachelor i sykepleie med spesialisering i psykiatri. Bachelor i ledelse. Master of Management. Styremedlem i Mørenett AS.

Stig Falling

Direktør Vannkraft Stig Falling (f. 1958)

Direktør i Tafjord Kraftproduksjon siden 1. januar 2014. Begynte i konsernet i 1981 og har hatt ulike stillinger i Tafjord Kraftproduksjon, både administrative og tekniske. Kraftverksjef fra 2007. Sivilingeniør i elektroteknikk. Master of Management.

Irene Vik

Direktør Energigjenvinning Irene Vik (f. 1968)

Direktør i Tafjord Kraftvarme AS siden 2015. Tidligere engineering manager med ansvar for Bridge, UCOM og IAS i Ulstein Power & Control AS, daglig leder i IT-selskapet OCS PreMaster AS, prosjektleder og plansjef i Telenor Mobil. Sivilingeniør i teknisk fysikk. Master of Management.

Gunnar Hareide

Direktør Marked Gunnar Hareide (f. 1958)

Direktør i Tafjord Marked AS siden 2010. Tidligere dir. i Vesta AS og Stokke AS, samt adm. dir. i FactoNor AS og Fora Form AS. Cand. mag. i tekniske og økonomiske fag. Styreleder i Ålesund Kunnskapspark AS og Blue Ocean Innovation AS, samt styremedlem i Hafast AS.


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no