Skip To The Main Content
TAFJORD konsernet  Tafjord Kraft AS
20142015(Alle tall i 1000 kroner)Note20152014
667 079561 563Inntekter fra energisalg2  
220 082242 250Inntekter fra kraftoverføring   
113 725115 397Inntekter fra energigjenvinning   
121 339146 848Inntekter telekom   
73 33365 530Annen driftsinntekt 51 33649 257
      
1 195 5581 131 587Sum inntekter3, 1251 33649 257
      
403 349382 246Energikjøp/varekost2  
13 23012 153Overføringskostnader   
176 653186 614Lønns- og personalkostnad4, 532 84328 261
182 518192 054Avskrivning på varige driftsmidler6, 710 68211 218
1 9423 671Nedskr. av varige driftsmidler700
34 66735 429Eiendomsskatt og konsesjonsavgifter 10870
185 807163 734Annen driftskostnad425 14727 353
      
998 164975 902Sum driftskostnader 68 77966 901
      
197 394155 684Driftsresultat3-17 443-17 645
      
-66 980-729Resultat fra investering i datterselskap/TS18, 19, 2097 31523 996
  Renteinntekt fra foretak i samme konsern1729 98631 176
23 56015 228Annen finansinntekt 3 06117 030
  Rentekostnad til foretak i samme konsern 4 0683 851
107 09398 680Annen finanskostnad1579 91890 106
      
-150 513-84 182Netto finansposter 46 377-21 754
      
46 88171 503Ordinært resultat før skattekostnad 28 934-39 399
      
73 37029 651Skattekostnad på ordinært resultat8-17 095-17 088
      
-26 48941 852Ordinært resultat 46 029-22 311
      
-26 48941 852Årsresultat 46 029-22 311
      
-26 48941 852Majoritetsandel   
00Minoritetsandel   
      
  Anvendelse av årsresultatet   
  Fond for vurderingsforskjeller943 251-26 740
  Foreslått utbytte9, 1029 00040 000
  Annen egenkapital9-26 222-35 571

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no