Skip To The Main Content
Prosjekt Intraday

Like før jul tok Powel initiativ til et prosjekt der målsettingen er å redusere kostnader relatert til ubalanse mellom solgt og levert kraft. Sammen med NTE, Trønderenergi, Skagerak Energi og Hydro, er også TAFJORD aktivt engasjert i dette arbeidet.

Som følge av endring i tilsig, tekniske problemer i anlegg, eller operasjonelle feil, har alle produsenter i kraftmarkedet tidvis ubalanse mellom solgt og levert kraft. For å motivere til balanse, pålegger Statnett aktørene i markedet kostnader ved ubalanse. Med det bør motivasjonen for forbedringer absolutt være til stede.

Krafthandler i Tafjord Kraftproduksjon, Martin Julius Emblem, forteller at målet med prosjekt Intraday er å utvikle funksjonell programvare som skal vise forventet ubalanse fremover i driftsdøgnet. Programvaren skal også legge til rette for at en raskt skal kunne handle i timemarkedet Elbas for å korrigere eventuell ubalanse.

- Vi har også som mål at vi gjennom dette prosjektet skal kunne legge til rette for effektiv oppdatering av produksjonsplaner og eksisterende bud i regulerkraftmarkedet etter handel i Elbas. Dette for å unngå at operasjonelle feil gir nye ubalanser.  Går alt etter planen vil vi gjennom det arbeidet som gjennomføres nå i tillegg kunne få økt verdiskaping i og med at programvaren vil gjøre det enklere å beregne og registrere bud i Elbas for omsetning av fleksibel produksjonskapasitet, sier han.

Prosjektet gjennomføres som workshops i Oslo. For å holde kostnadene nede blir det i tillegg gjennomført møter via Skype.
 

Prosjekt Intraday kontor

- Vi regner med å ha prototypen klar til testing her hos oss i mai 2016. I løpet av sommeren antar jeg at vi har den på drift her hos oss, sier Emblem.


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no