Skip To The Main Content
Gravemaskin flytter løsmasse fra inntak Fagerbotn

I løpet av våren flyttet vi om lag 200 m3 masse fra inntaket til kraftstasjonen Tafjord 7 i Fagerbotn. Dette for å forhindre at sand og finmasse kommer inn i vannveien – og videre inn i maskinen.

Det har en stund vært en utfordring at sand og finmasse fulgte med inn i tunnelen som er vannvei til den ene maskinen i Tafjord 7. Det var på tide å gjøre noe med det – og planleggingen startet allerede i 2014.

Vedlikeholdsleder i Tafjord Kraftproduksjon, Per Oddmund Tafjord, forteller at det både var behov for å renske opp rundt inntaket i Fagerbotn, og også gjøre tiltak for å forhindre at ny masse kom inn i vannveien.

- Vi ønsket å ta fatt på dette arbeidet så snart som mulig i 2015. For å legge forholdene til rette for det, måtte vi allerede på høsten i 2014 kjøre opp gravemaskinen vår og parkere den der for vinteren. Det er jo ikke like enkelt å få en gravemaskin frem på fjellet om vinteren, påpeker han.

I mars da vannmagasinet var tomt, startet medarbeiderne i produksjonsselskapet jobben med å fjerne store mengder snø og is slik at de skulle komme til rundt inntaket for å fjerne løsmasse som hadde samlet seg opp der.

Flyttet løsmasse fra inntak Fagerbotn
-  Vi flyttet anslagsvis 200m3 med masse vekk fra området rundt inntaket og la den så langt frem i vannet at vi er sikker på at massen ikke kommer tilbake til inntaket. For å hindre at smeltevann om våren skal vaske ny masse ned i inntaket, gravde vi også en avskjæringsgrøft, på vel 70 meter, forbi inntaket. Dette vil forhåpentlig vis redusere kraftig tilførsel av ny masse, forteller Tafjord.

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no