Skip To The Main Content
Terskler i Kaldhusdalen

Også i 2015 ble det bygd terskler i Kaldhusdalen. Denne gang i området ved Magnhildsætermyra og Svartholvatnet.

Miljøplan for tiltaket ble godkjent av Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) i februar og arbeidet startet opp i september.

Plan-/utbyggingssjef Per Kåre Skudal i Tafjord Kraftproduksjon forteller at bakgrunnen for etableringen av terskler i Kaldhuselva var at den var nesten tørrlagt på grunn av regulering lenger oppe i vassdraget.

- Dette førte til gjengroing og lavere kapasitet i elven ved eventuelle flommer. Vi ønsket derfor å fjerne vegetasjonen og etablere terskler i de flate partiene ved Magnhildsætermyra og nedenfor Svartholsvatnet. Dette ville også gjøre landskapet penere, sier han.

Arbeidet ble ledet av planingeniør Stein Arve Berg og utførende entreprenør var Relling & Selboskar Maskin AS fra Valldal.

- Opprinnelig hadde vi søkt om å få etablere fire terskler. Under en synfaring sammen med NVE miljøtilsynet i oktober, ble vi enige om at det var hensiktsmessig å etablere enda en, forteller Skudal.

Hensikten med etableringen av denne siste terskelen var å få løftet vannspeilet i Svartholvatnet med om lag en meter. Dette fordi gjengroing de siste årene hadde endret vannet sin karakter. Løfting av vannspeilet, ville derfor igjen gi mer åpent vannareal.

- Da arbeidet var avsluttet i oktober, ga NVE miljøtilsynet utrykk for at tiltaket ga en vesentlig bedre landskapsopplevelse på elvestrekningen. De var godt fornøyde med den jobben som var gjort, sier plan-/utbyggingssjefen i Tafjord Kraftproduksjon.

Terskler i Kaldhusdalen

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no