Skip To The Main Content
Bedre for miljøet

Den 21. juli ble et nytt og enda mer effektivt renseanlegg satt i drift ved energigjenvinningsanlegget i Breivika. Dette som et ledd i arbeidet for ytterligere å redusere utslippene til luft.

Tafjord Kraftvarme ble miljøsertifisert i 2010 og det arbeides systematisk med forbedringer. Selv om utslippene ved energigjenvinningsanlegget ligger godt innenfor de kravene som er satt, er målet å bli enda bedre. Utslippene skal ytterligere ned – til under halvparten av det myndighetene krever.

For å bidra til dette ble det i 2015 investert i nytt renseanlegg og ny pipe ved energigjenvinningsanlegget. Forholdene ble med dette lagt til rette for enda bedre rensing av røykgasser.

Driftsleder ved energigjenvinningsanlegget, Tor Tynes, forteller at det er flere forhold ved denne investeringen som sammen bidrar til reduserte utslipp.

- Med det nye renseanlegget har vi fått våtvask av røykgasser. Vi kan dermed kjøle vanndampen ned til en mye lavere temperatur enn det vi kunne med det gamle renseanlegget. Dette betyr at vi nå får ut mer tungmetaller under rensingen. Vi bruker også mindre kjemikalier. Med det gamle renseanlegget i drift brukte vi en del kalk i renseprosessen. Dette ga et restprodukt som ble betegnet som spesialavfall og som måtte lagre i spesialdeponi. Med det nye renseanlegget bruker vi natronlut. Dette gir helt vanlig og ufarlig koksalt som restprodukt, sier han.

Bygging av energigjenvinningsanlegg
Nytt renseanlegg ble satt i drift i juli. Nesten samtlige målinger viser nå at Tafjord Kraftvarme er nær ved å nå sitt miljømål; utslipp som er under 50% av de krav myndighetene har satt.

Ny pipe nødvendig

Det nye renseanlegget, med våtvask av røykgasser, krevde ny pipe ved anlegget.

- Den nye pipen er kledd med glassfiber på innsiden. Dermed forebygger vi eventuell rusting som kan oppstå når vi kjører på så lave temperaturer på dampen, forteller Tynes, som for øvrig er svært fornøyd med at det nye renseanlegget har større kapasitet enn det gamle.

- Dette gir oss muligheten til å kjøre begge ovnene vi har ved anlegget for fullt, samtidig. Forholdene er dermed lagt godt til rette for energigjenvinning av enda mer avfall enn tidligere. I tillegg bruker vi mindre strøm. Det er derfor svært mange fordeler med den investeringen vi gjorde i ny pipe og nytt renseanlegg i 2015, sier Tynes.

Det gamle renseanlegget vil også fremover være en del av energigjenvinningsanlegget i Breivika og vil bli benyttet ved behov for en reserveløsning for rensing av røykgasser ved anlegget.

 

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no