Skip To The Main Content
3,3 GWh ekstra

Overføring av vannet i feltet Naushorn til kraftstasjonen Tafjord 5, ble konsesjonssøkt i 2007. Etter flere års venting, fikk vi konsesjon ved kongelig resolusjon den 24. april 2015. I august kunne arbeidet som ville gi oss 3,3 GWh mer i produksjon, endelig starte.

Prosjektet bestod av utsprenging av to kanaler på til sammen 160 meter, og bygging av tre små betongdammen med en samlet lengde på 20 meter. Med dette på plass ville vannet fra et 0,95 km2 stort nedbørsfelt, som tidligere har hatt avløp til Heimste Smettevatn, bli ledet over til Fremste Smettevatn. Vannet ville dermed med dette kunne benyttes i kraftproduksjonen i kraftstasjon Tafjord 5.

Prosjektleder for arbeidet var planingeniør Dagfinn Fredriksen og utførende entreprenør var TC Maskin ved Audun Valle.

Plan-/utbyggingssjef Per Kåre Skudal forteller at før arbeidet kunne startes opp i midten av august, måtte alt utstyr og folk flys frem med helikopter.

- Heimste og Fremste Smettevatn ligger på over 1.100 meters høyde i Tafjordfjellene, så dette er ikke det lettest tilgjengelige området når en jobb skal gjøres. Det var tøffe værforhold i store deler av byggeperioden og det ble lange arbeidsdager for anleggskarene. Vinteren «banket på døra».

NVE miljøtilsynet var på synfaring både i september og i begynnelsen av oktober. De mente at det arbeidet som var gjort, ville gi et flott landskapsmessig sluttresultat.

Den 27. oktober gjennomførte vår egen prosjektleder en sluttbefaring, og samme dag ble anleggsutstyret transportert ned fra fjellet igjen ved hjelp av helikopter. Endelig sluttbefaring med NVE miljøtilsynet vil bli gjennomført sommeren 2016.


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no