Skip To The Main Content
Ladestasjon i Volda

Den 20. januar 2015 var det offisiell åpning av ladestasjon for elbiler i Valldal. Dette er den første ladestasjonen TAFJORD står som eier av. Vår neste ladestasjon ble åpnet på Moa i juli.

Det var fylkesordfører Jon Aasen som stod for den offisielle åpningen av ladestasjonen i Valldal. I stedet for å klippe snoren, erklærte han ladestasjonen for åpnet ved å sette en av TAFJORDs elbiler på hurtiglading.  

Det var mange som hadde møtt opp for å få med seg åpningen denne kalde vinterdagen og flere av dem kom kjørende i elbil til arrangementet.

Ordføreren i Norddal, Bjørn Inge Ruset, uttrykte stor glede for at det var prioritert å få opp en ladestasjon i turistbygda, og for at den nå kunne tas i bruk. Han takket alle som hadde støttet prosjektet, både Fylkeskommunen, Grønn kontakt, Sparebanken Møre, Norddal kommune og TAFJORD. Takk fikk også Kulå bowling som har stilt gratis grunn til disposisjon i 7 år fremover.

Ladestasjonen fikk sin ilddåp denne dagen. Siden mange hadde kjørt elbil helt fra Ålesund for å få med seg arrangementet, var det flere som var avhengige av lading i Valldal før de kunne kjøre hjem igjen. Det ble derfor raskt kø for hurtiglading av elbilene.

- Vi i TAFJORD stilte med totalt fem elbiler under arrangementet. Fire av disse ble kjørt i kolonne fra Holen til Valldal tidligere på formiddagen, og måtte lades før vi kunne starte tilbaketuren. Representanter fra Nissan, Ford og Volkswagen i Ålesund hadde også kjørt elbiler innover, så vi var nok ekstra mange som stod i kø foran ladestasjonen denne dagen. Derfor er det godt at det kun tar 20 minutter å hurtiglade batteriene i disse bilene, sier Harald Nøstdahl, som har hatt ansvaret for TAFJORD sin innsats med å få på plass ladestasjonen.

TAFJORD står som eier av ladestasjonen i Valldal, men det er Grønn Kontakt på vegne av Transnova, som skal drifte den.

Fylkeskommunen ser på strømselskapene som en naturlig partner i arbeidet mot å nå klimamålene for 2020 og 2030. Konsernsjef Erik Espeset sier at å bistå med å få ladestasjoner på plass, er en viktig del av dette.

- Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Her har vi en lokal satsing som kommer både nærmiljøet og klimaet til gode. Som strømprodusent og strømleverandør er vi også opptatt av at strømmen skal tas i bruk. Når vi på denne måten kan bidra med å legge forholdene til rette for elbiler og dermed også reduserte utslipp, er vi godt fornøyde, sier han.

Vår neste ladestasjonen ble åpnet på Moa i juli. Dette var den niende ladestasjonen i fylket og forholdene er nå lagt godt til rette for bruk av elbiler.

Fylkesvaraordfører, som stod for den offisielle åpningen, fortalte at med den utbyggingen vi har hatt av ladestasjoner på Vestlandet, vil det nå være uproblematisk å kjøre elbil fra Stavanger til Trondheim.

Åpning ladestasjon Moa

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no