Skip To The Main Content

Vi ønsker å bli oppfattet som den organisasjonen som virkelig tenker fremover og legger forholdene til rette for videre utvikling i regionen. Vi skal derfor vise engasjement og ha energi når vi utfører jobben vår til beste for konsernet, kundene våre og omgivelsene ellers.


VÅRE VERDIER

TAFJORDs grunnverdier utgjør en standard for våre holdninger og handlinger; de er rammer for vår opptreden som konsernets medarbeidere. Grunnverdiene skal omdannes til konkret atferd, og gjøres levende gjennom handlinger og kommunikasjon i hverdagen. De skal være felles, de skal forplikte og de skal synliggjøres ved å etterleves. Grunnverdiene representerer verdier og normer som skal være en ledetråd for all vår virksomhet.

 

Pålitelig

PÅLITELIG
Vi skal være ærlige og til å stole på i alle sammenhenger. Små og store
løfter skal holdes.

Engasjert

ENGASJERT
Vi skal ha en positiv holdning til alle utfordringer og gå inn for det vi jobber med. Vi skal ha innsatsvilje og vise at vi bryr oss.

Verdiskapende

VERDISKAPENDE
Vi skal være effektive og skape resultater. Vi forvalter store ressurser og skal utnytte disse på best mulig måte for å skape verdier.

Nyskapende

NYSKAPENDE
Vi skal være offensive og ta initiativ. Vi skal jobbe bevisst og målrettet for å utvikle løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen.

Samfunnsansvarlig

SAMFUNNSANSVARLIG
Vi er en betydelig samfunnsaktør og har et klart ansvar for det samfunnet vi lever i og av. Vi skal aktivt bidra til en god utvikling og vekst i regionen.

VÅRE MÅL

TAFJORDs grunnleggende målsetting er å øke aksjonærverdiene gjennom langsiktig verdiskapning.
Med basis i denne grunnleggende målsetting har konsernet følgende forpliktende målformuleringer:

TAFJORD skal være det ledende energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet.

TAFJORD skal være et kundeorientert og markedsrettet konsern som oppfyller kundenes forventninger.

TAFJORD skal være et miljøbevisst konsern og en naturlig samarbeidspartner i energirelaterte miljøspørsmål.

TAFJORD skal levere produkter og tjenester av høy kvalitet, og bygge varige konkurransefortrinn gjennom målrettet kvalitetsarbeid i alle deler av virksomheten.

Pil

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no