Skip To The Main Content
Virksomhetsområder-alle

STRØM

Innen virksomhetsområdet Strøm tilbyr vi strømprodukter til kunder i Møre og Romsdal.
Konserndirektør: Gunnar Hareide


Driftsinntekter: 289.6 mill. kr
EBITDA: 26,1 mill. kr
Sysselsatt kapital: 67,5 mill. kr
Nøkkeltall 2015:
Volum: 1.056 GWh
Antall kunder: 42.421

 

TELEKOM

Virksomhetsområdet Telekom omfatter fiberbaserte bredbåndstjenester til kunder i Møre og Romsdal. Utbygging av fiberinfrastruktur gjennomføres både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk.
Konserndirektør: Gunnar Hareide.

Driftsinntekter: 164,3 mill. kr
EBITDA: 56,8 mill. kr
Sysselsatt kapital: 560,7 mill. kr
Antall kunder: 16.531

 

KRAFTNETT

Virksomhetsområdet omfatter distribusjon av strøm til kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord. I tillegg kommer tekniske tjenester som leveres til andre interne virksomhetsområder og det eksterne markedet. Virksomhetsområdet er identisk med TAFJORD sin andel av Mørenett AS (53,7%).
Adm. dir.: Rune Kiperberg.


Driftsinntekter: 302,9 mill. kr
EBITDA: 92,2 mill. kr
Sysselsatt kapital: 837,7 mill. kr

Konsesjonsområde:
Ålesund, Giske, Sula, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda, Norddal og Hornindal kommuner.

 

Nøkkeltall Mørenett AS (100%) 2015:
Antall kunder 62.000
Overført energi i D-nett (8GWh): 1.799 GWh
Overført energi i R-nett (GWh): 2.460 GWh
Nettkapital NVE: 1.508,5 mill. kr
KILE 16,3 mill. kr

VANNKRAFT

Innen virksomhetsområdet Vannkraft har vi produksjon og omsetning av elektrisk energi i engrosmarkedet. Vi eier og drifter åtte kraftverk i Norddal kommune, to i Stranda kommune og ett i Stordal kommune. I tillegg er vi medeier med 12% andel i Grytten Kraftverk i Rauma kommune og 21% i kraftverkene Øyberget og Framruste i Skjåk kommune. Som eier av 34% av Svelgen Kraft Holding er vi også deleier av seks kraftverk i Bremanger kommune. To av disse kraftverkene ble overtatt fra Statkraft i 2014.
Konserndirektør: Stig Falling.


Driftsinntekter: 528,0 mill. kr
EBITDA: 131,9 mill. kr
Sysselsatt kapital: 1.643,9 mill. kr

Normalproduksjon, inkl. andel deleide: 1.583 GWh
Installert effekt inkl. andel deleide: 400 MW
Magasinkapasitet: 1.000 GWh

 

Nøkkeltall 2015:
Kraftproduksjon, inkl. deleide: 1.439GWh
Kraftpris spot NO3: 19,0 øre/kWh
Kraftpris spot NO5: 17,6 øre/kWh

ENERGIGJENVINNING

Virksomhetsområdet omfatter energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og varmekraft, samt distribusjon av fjernvarme.
Konserndirektør: Irene Vik


Driftsinntekter: 115,7 mill. kr
EBITDA: 51,2 mill. kr
Sysselsatt kapital: 540,2 mill. kr

Konsesjonsområde fjernvarme: Ålesund kommune
Kapasitet avfall: 100.000 tonn
Kapasitet varme: 150 GWh
Kapasitet varmekraft: 30 GWh
Nøkkeltall 2015:
Avfall 94.637 tonn
Fjernvarme 86,2 GWh
Varmekraft 26,9 GWh
Fornybar andel (R1-EU): 73 %

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no