Skip To The Main Content

Interne omstillinger og prosjekter for å skape en enda mer kostnadseffektiv drift, preget 2015. Vi er godt i gang, men vet at vi kontinuerlig endring må til for å sikre økt lønnsomhet i årene som kommer.

Vi eier og drifter åtte kraftverk i Norddal kommune, to i Stranda kommune og ett i Stordal kommune. I tillegg er vi medeier med 12% andel i Grytten Kraftverk i Rauma kommune og 21% i kraftverkene Øyberget og Framruste i Skjåk kommune. Som eier av 34% av Svelgen Kraft Holding er vi også deleier av seks kraftverk i Bremanger kommune.

Vi har energigjenvinning av restavfall til fjernvarme og varmekraft, samt distribusjon av fjernvarme i Ålesund. Fjernvarmenettet strekker seg fra Fremmerholen i øst til Steinvågsundet i vest.

Vi har om lag 42.500 strømkunder i Møre og Romsdal, både bedrifter og private husstander.

Vi leverer fiberbaserte bredbåndstjenester til 16.600 kunder i Møre og Romsdal. Utbygging av fiberinfrastruktur gjennomføres både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk.

Vi eier 53,7% av Mørenett, som er ett av landets største nettselskaper. Selskapet er eier av sentralnettet (132 kV via Kjelbotn) fra Giskemo til Tresfjord og regionalnettet på søre og nordre Sunnmøre. Mørenett eier, bygger og vedlikeholder i tillegg distribusjonsnettet i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord og sørger for lys og varme til 62.000 kunder.

Vår forretningsidé
TAFJORD skal på forretningsmessig grunnlag drive virksomhet innen produksjon og salg av miljøvennlig energi i form av strøm og fjernvarme, samt infrastruktur for energi, telekommunikasjon og avfallsbehandling.

TAFJORD kan også engasjere seg i virksomhet med naturlig tilknytning til kjerneaktiviteten hvor man har komparative fortrinn.


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no