Skip To The Main Content
HOVEDTALL - REGNSKAP OG BALANSE     
(alle tall i 1.000 kr.)20152014201320122011
Driftsinntekter1 131 5871 195 5581 086 950939 8041 084 025
Driftskostnader975 902998 164751 689682 897778 775
EBITDA 351 409381 854512 512427 062489 471
Avskrivningerog nedskrivninger195 725184 460177 251170 155184 222
Driftsresultat155 684197 394335 261256 907305 249
      
Inntekt på investering i TS-729-66 980-8 493-1 0354 746
Andre finansinntekter15 22823 56025 62826 67131 807
Finanskostnader98 680107 09385 227115 88985 193
Rentekostnader93 53398 60385 85685 24587 827
      
Resultat før skatt71 50346 881267 170166 654256 609
Skatter29 65173 370140 990113 011147 748
Årsresultat41 852-26 489126 18053 643108 861
      
Utbytte29 00040 00088 30087 50076 200
FFO 232 339238 560328 050259 234287 078
Investeringer250 607253 062226 286257 075320 124
      
Totalkapital4 197 9224 449 8033 906 4303 859 9833 852 300
Egenkapital1 117 5401 051 0251 175 1321 084 9101 011 770
Brutto rentebærende gjeld2 640 9102 867 8942 227 7962 219 7742 106 512
Herav ansvarlige lån470 000470 000470 000470 000470 000
Netto rentebærende gjeld2 578 1532 525 9222 199 9622 212 3672 066 192
Sysselsatt kapital3 695 6943 576 9473 375 0943 297 2773 077 962
      
Kraftproduksjon (GWh)1 1691 1901 2541 5091 258
Kraftproduksjon Svelgen (GWh) 100% basis793716647779730
FINANSIELLE NØKKELTALL     
 20152014201320122011
Totalkapitalrentabilitet (før skatt)3,9 %3,7 %9,1 %7,3 %9,0 %
Avkastning på sysselsatt kapital (før skatt)4,5 %4,2 %10,6 %7,9 %11,3 %
Avkastning på sysselsatt kapital (etter skatt)1,2 %-0,8 %3,8 %1,7 %3,6 %
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt)3,9 %-2,4 %11,2 %5,1 %10,5 %
Egenkapitalandel (soliditet)26,6 %23,6 %30,1 %28,1 %26,3 %
Netto rentebærende gjeld/EBITDA7,36,64,35,24,2
FFO/Netto rentebærende gjeld9,0 %9,4 %14,9 %11,7 %13,9 %
Rentedekningsgrad172144413244401
Nøkkeltall:Definisjon:
EBITDADriftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger
FFOEBITDA - netto finanskostnader - årets betalbare skatt +/- andre ikke kontantgenererende poster
Netto rentebærende gjeldRentebærende gjeld - frie bankinnskudd
Sysselsatt kapitalEgenkapital + netto rentebærende gjeld
Totalkapitalrentabilitet (før skatt):Resultat før skatt + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital
Avkastning på sysselsatt kapital (før skatt)Resultat før skatt + rentekostnader/gjennomsnittlig sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital (etter skatt)Årsresultat etter skatt/gjennomsnittlig sysselsatt kapital
Egenkapitalrentabilitet (etter skatt):Årsresultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital
Egenkapitalandel (soliditet):Egenkapital i % av totalkapital
Rentedekningsgrad:Resultat før skatt + finanskostnader/finanskostnader x 100

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no