Skip To The Main Content

2015 har vært et erkjennelsens år for alle i TAFJORD, og det store året for å forberede ytterligere omstilling. Vi har bak oss mange gode år med knapphet på energi og høye priser, der fokus på vekst og investering har ligget i ryggmargen på samtlige av oss. Overgangen til dagens situasjon med energi i overflod og påfølgende lave priser, har gjort noe med oss. Vi har forstått at det er helt nye tider som gjelder for konsernet.

ERIK ESPESET
konsernsjef i TAFJORD

Erik Espeset - Konsernsjef i Tafjord

TAFJORD har sin største inntjening fra salg av fornybar vannkraft. Kraftprisen er nå nede på samme nivå som vi hadde for 15 år siden, men kostnadene våre har vokst jevnt med den generelle prisstigningen.

Den lave prisen på fornybar energi har gitt oss helt nye utfordringer og forbedret lønnsomhet gjennom lavere kostnader vil være hovedfokus for alle i 2016. Videre vil vi konsentrere oss om å få mest mulig økte inntekter ut av de små investeringsmidlene som blir tilgjengelige. Vi ser også rundt oss at hele næringslivet på Sunnmøre er sterkt preget av den reduserte aktiviteten som lavere olje- og energipriser har ført til.

Styret vedtok i desember 2015 en tiltakspakke for kostnadsreduksjoner. Når effekten av denne er tatt ut i løpet av 2016, har vi estimert at dette vil gi rundt 25 millioner kroner i reduserte kostnader for konsernet. Dessverre innebærer tiltakspakken også ufrivillige bemanningsreduksjoner. Vi vil gjennomføre disse prosessene på en god måte og i samråd med tillitsvalgte, og bidra der vi kan til at de berørte raskt kommer seg i nytt arbeid.

Jeg er stolt av å se hvor godt medarbeiderne i TAFJORD har bidratt til effektivisering av konsernet i 2015. Vi har gjennomført en vellykket oppgradering av IFS, som er forretningsstyringssystemet (ERP-System) vårt, dette året. Dette vil gi vesentlig forbedring av våre interne prosesser. Vi har også gjennomført et godt innkjøpsprosjekt som så langt har gitt 5 millioner kroner i årlige besparelser. Den gode jobben med IFS og med innkjøp vil fortsette i 2016 - og gi ytterligere forbedring.

Vi har som intern målsetting at TAFJORD skal ha et årsresultat som er vesentlig bedre enn det som vi leverte i 2015. Dette kan høres urealistisk ut for noen, sett i lys av de forventet lave energiprisene de kommende årene. Jeg mener likevel at dette vil vi kunne oppnå når vi virkelig får opp inntjeningen innen alle våre forretningsområder. Både Energigjenvinning og Telekom viser god inntjeningsvekst. I tillegg kjører vi mange gode prosesser der våre medarbeidere er aktivt engasjerte for å redusere kostnader. Jeg er overbevist om at vi vil greie dette sammen.


Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no