Skip To The Main Content
 • Den 20. januar var det offisiell åpning av ladestasjon for elbiler i Valldal. TAFJORD står som eier av stasjonen, som driftes av Grønn Kontakt.
 • I januar startet vi ombygging og oppgradering av ovn 1 ved energigjenvinningsanlegget. Dette for å tilfredsstille myndighetenes krav om at avfallet skal ha minst to sekunders oppholdstid i temperatur på minst 850 °C.
 • Arbeidet med å få på plass et nytt renseanlegg ved energigjenvinningsanlegget startet i slutten av januar. Det nye våtrenseanlegget ble tatt i bruk i juli.
 • I mars arrangerte vi skidag for kundene våre. Snø, ski og TAFJORD var en glitrende kombinasjon i strålende sol på Fjellsetra.
 • I perioden april-mai gjennomførte vi ombygging av 132 kV samleskinnen i kraftstasjonen Tafjord 4. Dette for å oppnå sikrere drift.
 • I slutten av april møttes deltakerne i forskningsprosjektet PROMAC til kick-off i Ålesund. Her var det utnyttelse av tang og tare som stod på dagsorden. Overskuddsvarme fra energigjenvinningsanlegget vurderes som en mulig kilde for tørking av råstoffet.
 • I Mørenett legges forholdene til rette for innføring av AMS innen 1. januar 2019. I mai inngikk de 11 samarbeidende selskapene i Smart Strøm Nordvest kontrakt med leverandør av strømmålere og kommunikasjonssystem.
 • I løpet av våren flyttet vi om lag 200 m3 masse fra inntaket til kraftstasjonen Tafjord 7 i Fagerbotn. Dette for å forhindre at sand og finmasse kommer inn i vannveien – og i maskinen.
 • Arbeidet med å etablere en ringledning for fjernvarme fra Lerstad til sykehuset startet i mai.
 • Ny avtale om avfallshåndtering ble signert med ÅRIM i mai. Avtalen innebærer leveranse av 5.000 tonn avfall årlig – fra kommunene Giske, Sandøy, Vestnes og Sykkylven.
 • 9. klassene i Stordal, Norddal, Ørskog og Stranda deltok på Energidag i Tafjord i mai. Der fikk de opplæring i el-sikkerhet og omvisning både på Kraft- og skredsenteret og i en av våre kraftstasjoner.
 • I juni ble de første Forskercampene arrangert i Tafjord. I løpet av de to første ukene av sommerferien fikk 52 barn lære mer om realfag gjennom forskning og eksperiment.
 • I løpet av første halvår byttet vi ut alle gamle modem og la forholdene til rette for at fiberkundene våre kan få kapasitet på opptil 1 Gigabyte/s inn til husene sine.
 • I juli ble hurtigladestasjon for elbiler åpnet på Moa. Stasjonen, som eies av TAFJORD og Amfi, driftes av Grønn Kontakt.
 • Om lag 45 representanter fra omkringliggende energiselskap og konsernet var samlet til TAFJORD sin konferanse, «Strukturendringer i kraftbransjen», i juli.
 • I slutten av juli oppstod det en ulmebrann i vår lagringssilo for næringsavfall. Dette ble en utfordring både for naboer, brannvesen og oss. Rutiner er satt i verk for å hindre at dette skjer igjen.
 • I august startet vi revisjon av aggregat 2 i kraftstasjonen Tafjord 2. Arbeidet ble avsluttet i løpet av november.
 • I september innførte vi nye åpningstider ved kundesenteret. Nå kan alle som trenger det også nå oss i helger og på helligdager.
 • I oktober inngikk Mørenett og samarbeidspartnerne i Smart Strøm Nordvest kontrakt om installasjon av de nye målerne som skal monteres hos kunder i forbindelse med innføring av AMS.
 • I løpet av høsten bygde vi nye terskler ved i Magnhildsætermyra og Svartholvatnet i Kaldhusdalen. Arbeidet ble ferdigstilt i oktober og det gamle elveløpet, som var gjengrodd, er nå gjenåpnet.
 • Det interne prosjektet "Oppgradering av IFS" ble formelt avsluttet i oktober. Sammen med "Innkjøpsprosjektet", skal dette sikre effektive rutiner, god kontroll, færre fakturaer og totalt sett mindre arbeid for alle som er involverte i innkjøpsprosesser.
 • I oktober var vi ferdige med utbygging av felt Naushorn. Omlag 1 km2 feltareal er overført til kraftstasjonen Tafjord 5. Dette vil gi 3,3 GWh ny kraft som er berettiget elsertifikater.
 • I november inngikk vi avtale med Recom om mottak av 10.000 tonn husholdningsavfall til forbrenning.
 • Det ble inngått en to-års avtale med Norsk Gjenvinning i november - om mottak av 8.000 tonn avfall årlig.
 • Vi har gjennomført tre større telemarketing-kampanjer innen strøm i løpet av året - i mars, juli og desember. Disse ga resultater over all forventning.
 • I løpet av andre halvår satte Mørenett i drift 19 nye nettstasjoner.
 • I 2015 hadde vi vårt mest aktive år med utbygging av fiber. Nye områder er blant annet Omenås, Fagerlia, Høgvoll, Emblem, Ellingsøy nord, Norddal, Brusdalen og Sjøholt. Ved utgangen av året hadde vi 16.600 kunder i eget fibernett.

Legg til min rapport

Skriv ut
footer
TAFJORD ÅRSRAPPORT 2015    +47 70 10 00 00   post@tafjord.no  tafjord.no