Skip To The Main Content
Frank O. Reite

Frank O. Reite - Styreformann

Frank O. Reite (født 1970) er finansdirektør i Aker ASA. Norsk statsborger.

Erfaring
Frank O. Reite (født 1970) begynte for første gang i Aker i 1995, og tiltrådte stillingen som finansdirektør i Aker ASA i august 2015. Reite kom fra stillingen som konsernsjef i Akastor. Han har tidligere hatt ulike topplederposisjoner i Aker-konsernet, blant annet oppfølging og utvikling av Akers investeringer i Converto Capital Fund, HAVFISK, Norway Seafoods og Aker Yards. Reite har også erfaring fra bank og som operativ direktør i Paine & Partners, et New York-basert private equity-selskap. Reite er styreleder i HAVFISK ASA og Akastor ASA.
Utdanning
Reite er utdannet økonom ved Handelshøyskolen BI i Oslo.
Aksjer
Per 31.desember 2015 eier Reite 1 026 632 aksjer i HAVFISK gjennom Fausken Invest AS. Reite har ingen aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2015-2017.

Øystein Sandvik

Øystein Sandvik - Director

Øystein Sandvik (født 1948) har lang erfaring fra norsk og internasjonal bankvirksomhet. Norsk statsborger.

Erfaring
Sandvik har lang erfaring fra norsk og internasjonal bankvirksomhet. Med sin bakgrunn fra ledende stillinger innenfor fiskeriområdet i Christiania Bank / Nordea Bank har han arbeidet mot fiskerinæringen, både den tradisjonelle så vel som oppdrettsnæringen, nasjonalt og internasjonalt. Etter endt karriere i Nordea Bank i oktober 2013, har han vært styremedlem i Bakkafrost (notert på OSE).
Utdanning
Sandvik har sin utdanning fra Bankakademiet.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Sandvik ingen aksjer eller aksjeopsjoner i HAVFISK.

Valgt for perioden 2015-2017.

Ola Snøve

Ola Snøve - Styremedlem

Ola Snøve (født 1977) er investeringsdirektør i Aker ASA. Norsk statsborger.

Erfaring
Snøve var tidligere konsernsjef i Epax, som var et joint venture mellom Aker og Lindsay Goldberg som ble kjøpt av FMC Corp. Før perioden i Epax hadde Snøve vært ansatt i Aker siden januar 2008. Snøve er nå styreleder i Aker BioMarine.
Utdanning
Snøve er utdannet sivilingeniør og har doktorgrad fra NTNU, samt en MBA (Dist.) fra INSEAD.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Snøve ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2014-2016.

Kari Mette Ski

Kari Mette Ski - Styremedlem

Kari Mette Ski (ødt 1957) har nylig tiltrådt stillingen som daglig leder i Isolaft AS. Norsk statsborger.

Erfaring
Ski var administrerende direktør i Devold of Norway fra 2002 til 2014. Før dette jobbet Ski 25 år i IT bransjen, sist som administrerende direktør i Tempus AS. Kari Mette Ski har flere styreverv.
Utdanning
Ski har sin utdanning i samfunnskunnskap, informasjons-vitenskap og statistikk fra Universitetet i Bergen, samt markedsføringsledelse fra BI.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Ski ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2014-2016.

Bjarne Kristiansen

Bjarne Kristiansen - Varamedlem

Bjarne Kristiansen (født 1955) har arbeidet i fiskeriindustrien siden 1973 og har vært leder av fagforeningen siden 1996. Norsk statsborger.

Erfaring
Kristiansen er nå ansatt i Norway Seafoods. Kristiansen har vært medlem av styret i HAVFISK siden 2004.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Kristiansen ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2014-2016.

Erlend Hanssen

Erlend Hanssen - Styremedlem - ansattvalgt

Erlend Hanssen (født 1972) har jobbet i selskapet siden 1997. Norsk statsborger.

Erfaring
Hanssen begynte i Havfisk AS, og har jobbet som Nettmann/Trålbas i HAVFISK. Han har vært tillitsvalgt og har også sittet i rederistyrene tidligere. Han har vært aktiv innen organisasjonsarbeid i mange år og er vararepresentant i Norsk sjømannsforbunds forbundsstyre.
Utdanning
Han har utdannelse fra Høgskolen i Bodø innenfor fiskeriøkonomi og kvalitetsledelse, samt foredling av marint råstoff, men valgte etter endt utdanning en karriere på sjøen.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Hanssen ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2014-2016.

Andre Steffensen

Andre Steffensen - Styremedlem - ansattvalgt

Andre Steffensen (født 1968) er ansatt i HAVFISK. Norsk statsborger.

Erfaring
Steffensen har vært skipper på ”Vesttind” og har vært ansatt i selskapet siden 1995. Steffensen er nå skipper på nybygget Gadus Poseidon som ble levert i andre kvartal 2013.
Utdanning
Steffensen er utdannet styrmann og sjøkaptein fra Tromsø maritime skole.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Steffensen 17 000 aksjer, men ingen aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2014-2016.

Ottar Johnsen

Ottar Signor Johnsen - Styremedlem - ansattvalgt

Ottar Signor Johnsen (født 1957) har jobbet i Nordland Havfiske, tidligere Havfisk AS siden 1977. Norsk statsborger.

Erfaring
Han har jobbet som trålbas i 25 år. Johnsen er hovedtillitsvalgt i Nordland Havfiske.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Johnsen ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.

Valgt for perioden 2014-2016.


Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no