Skip To The Main Content
webjørn-barstad

Webjørn Barstad - Konsernsjef

Webjørn Barstad (født 1965) er konsernsjef i HAVFISK fra 1. januar 2015. Norsk statsborger.

Erfaring
Barstad ledet den daglige driften i Strand Havfiske i fire år før han kom til HAVFISK, og har tidligere vært avdelingsleder i Fiskebåtredernes Forbund (nå Fiskebåt), rådgiver i Norges Fiskarlag og startet karrieren innenfor produksjon/salg i fiskeribedriften L.S. Larsen Eftf. i Ålesund i 1991. Barstad er styremedlem i Fiskebåt (Havfiskeflåtens organisasjon) og Surofi (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag).
Utdanning
Webjørn Barstad er utdannet fra Heriott-Watt University Business School i Edinburgh, Skottland, hvor han har BA Hons. Business Organization (siviløkonom) og MSc International Banking and Financial Studies.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Barstad ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.
Eldar Farstad

Eldar Kåre Farstad - Finansdirektør

Eldar Farstad (født 1960) er finansdirektør i HAVFISK ASA siden januar 2012. Norsk statsborger.

Erfaring
Farstad var økonomidirektør for segmentet Fangst fra mai 2011, og Senior Vice president/Corporate Group Controller siden mai 2005. Farstad kom da fra stillingen som økonomidirektør i West Fish Aarsæther AS som ble innfusjonert i HAVFISK ASA (Aker Seafoods ASA) i forkant av børsnoteringen i 2005.
Utdanning
Farstad har en Bachelor in Business Administration fra Handelshøyskolen BI.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Farstad 40 000 aksjer, men ingen aksjeopsjoner i selskapet.
Ari Josefsson

Ari Theodor Josefsson - Driftsdirektør

Ari Josefsson (født 1969) tok over som driftsdirektør i HAVFISK ASA i juli 2011. Islandsk statsborger.

Erfaring
Ansatt i HAVFISK ASA siden mars 2006. Josefsson tok over som driftsdirektør i HAVFISK ASA i juli 2011. Han er også daglig leder i Nordland Havfiske AS og Finnmark Havfiske AS, som er to av rederiene i HAVFISK ASA. Josefsson har lang erfaring fra fiskeriene i Norge. Han har tidligere vært i fiskeriredskapsbransjen både på salg og daglig ledelse. Han var også daglig leder i Sæplast Ålesund AS.
Utdanning
Josefsson er utdannet ved Fiskerihøgskolen i Tromsø.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Josefsson ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.
Erik Kartevoll

Erik Kartevoll - Direktør for HR & HSEQ

Erik Kartevoll (født 1952) har vært direktør for HR & HSEQ i HAVFISK ASA siden juni 2011. Norsk statsborger.

Erfaring
Kartevoll kom fra et 2,5 års engasjement i stillingen som President i EstreMar SA, som er Aker sitt fiskeriselskap i Argentina. Kartevoll har en lang periode før det jobbet som rådgiver i sjømatnæringen gjennom blant annet INAQ Management AS og KPMG senter for havbruk og fiskeri.
Utdanning
Kartevoll er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH, nå NTNU) i Trondheim og økonom fra Agder Distriktshøyskole.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Kartevoll ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.
Tone Myklebust

Tone Utseth Myklebust - Salgsdirektør

Tone Myklebust (født 1967) har vært ansvarlig for salg av selskapets trålfisk i en årrekke, og ansatt som salgsdirektør siden 2011. Norsk statsborger.

Erfaring
Myklebust har vært ansatt i HAVFISK ASA siden opprettelsen av selskapet i 2005 (Aker Seafoods). Myklebust har tidligere vært ansatt i West-Fish Aarsæther AS fra 1995, et selskap som ble innfusjonert i Aker Seafoods ASA i 2005.
Utdanning
Myklebust er utdannet ved Fiskeriteknisk Høgskole i Ålesund, med spesialisering innen fisk, skipsadministrasjon og ledelse. Myklebust har også etterutdanning ved Norges Handelshøgskole og på LIF (ledelse i forandring) i regi av Nordvest Forum.
Aksjer
Per 31. desember 2015 har Myklebust 7656 aksjer, men ingen aksjeopsjoner i selskapet.
Eldar Vindvik

Eldar Vindvik - Teknisk direktør

Eldar Vindvik (født 1975) har vært teknisk direktør i HAVFISK siden januar 2015. Norsk statsborger.

Erfaring
Vindvik var prosjektingeniør og site manager for nybåt-prosjektet i HAVFISK og kjenner selskapet og fiskeribransjen godt. Han har lang erfaring fra fiskeri, offshore og verftsindustrien, og har tidligere vært ansatt bl.a i Ulsteingruppen, Farstad shipping og American seafoods company.
Utdanning
Vindvik er utdannet automasjonsingeniør med spesialisering innen marine systemer fra høyskolen i Ålesund.
Aksjer
Per 31. januar 2015 har Vindvik ingen aksjer eller aksjeopsjoner i selskapet.

Legg til min rapport

Skriv ut
Footer
ÅRSRAPPORT    /     HAVFISK ASA     +47 70 11 86 00      post@havfisk.no     havfisk.no